PALESTRA

VSTVS VOS RELAX
Budova VSTVS
ESF   EU   CR

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

Program celoživotního vzdělávání pro
zaměstnance Vězeňské služby ČR

Rozvrh hodin - aktualizace 5. 6. 2008


Zahájení pilotního kurzu proběhlo v pondělí 19. února 2007.

Zahájení pilotního kurzu    Zahájení pilotního kurzu    Zahájení pilotního kurzu

V rámci posledního soustředění pilotního ověření jsme udělali několik fotografií včetně společného fota všech účastníků. Podívejte se zde.

Duatlon ve Stráži pod Ralskem 27.9.2007

Studenti pilotního kurzu v rámci praktické výuky připravili a zajistili závod v duatlonu. Podívejte se na několik fotografií


Na podzim 2007 začala výuka v předmětech Dramatická, Literární a Výtvarná výchova. Několik fotografií z Výtvarné výchovy a z výsledků práce jsou zde:


  

  

  

POŽADAVKY NA ZAKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ


Komunikace a rétorika

 • Podstata komunikace (úvod do interpersonální komunikace, kontext komunikace, modely a pojmy komunikace, komunikační kanál, zásady komunikace)
 • Osobnost a komunikace (sebepojetí, sebeuvědomění, osobnost v komunikaci)
 • Sociální komunikace (verbální a neverbální stránka komunikace)
 • Konflikty v komunikaci (interpersonální styly zvládání konfliktů)

 • Základní a doporučená literatura:


  - De Vito, J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8
  - Komárková, R. a kol. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0180-4
  - Kohout, J. Rétorika. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-86603-92-6
  - Špačková, A. Moderní rétorika. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-274-0633-4

  Projektování a organizace sportovní akce

 • Zápočet - účast na Maratonském víkendu;
 • Zkouška
        seminární práce, která bude reagovat na aktivity na Maratonském víkendu;
        Zpracování semestrální práce ve skupinách - návrh sportovní akce.

  Anatomie

 • Písemný test

 • Otázky k testu budou probírány průběžně na přednáškách.

  Literární výchova

  1. 1. Vytvořit kaligram - inspirovat se tvarem písmen a zvolených předmětů
  2. 2. Vytvořit krátký text (minipovídku) na 1 zvolené písmeno
  3. 3. Zpracovat miniprojekt na aktuální téma (př. Vánoce): cílem je postihnout sledované téma komplexně - od stručné charakteristiky dění v přírodě, přes zvyky a obyčeje - doporučuji soustředit se i na region, v němž posluchač/ka žije. Jak se Vánoce slaví, kuchařské recepty, jak se zdobí byt, jak se zdobí vánoční stromeček, píšeme vánoční a novoroční přání, známé koledy, vánoční čas a lidová slovesnost: pranostiky, rčení, koledy, pověry, Vánoce a literatura: poezie, próza (Vánoce a Nový rok u nás a v jiných zemích), symbolika Vánoc, ústřední postava Vánoc
  4. 4. Vytvořit vlastní ex-libris
  5. 5. Zpracovat návrh na domovní znamení (viz beletrie: V. Nezval, Pražská domovní znamení)
  6. 6. Zpracovat miniprojekt "Strom" - cíl: příroda, ochrana přírody - vybrat z krásné i naučné literatury ukázky - např. báseň, povídku, drama (např. Lucerna - spor o lípu), z naučné literatury uvést základní údaje o vybraném stromu atd.
  7. 7. Prokázat schopnost orientace v textu - ze stručného přehledu dějin literatury (české a světové) v zadané kapitole vyhledat podstatné informace
  8. 8. Výrazný přednes (recitace)- přednést libovolně zvolený text (důraz na práci s hlasem a funkci projevu)
  9. 9. Prokázat základní orientaci v literárním díle z hlediska teorie literatury (titul, autor, literární postava, hlavní hrdina, motivy jednání, literární druhy a žánry, základní umělecké prostředky)
  10. Důraz je kladen na schopnost tvořivě využívat získané poznatky a dojmy z literatury (krásné i naučné) - na přiměřené úrovni pracovat s textem a na komunikační dovednosti.


  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.