PALESTRA

VSTVS VOS RELAX
Budova VSTVS
ESF   EU   CR

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

Program celoživotního vzdělávání pro
zaměstnance Vězeňské služby ČR

Stručný obsah projektu


Obsahem projektu je příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávacího kurzu celoživotního vzdělávání určeného pro profesní přípravu pracovníků Vězeňské služby ČR.

Obsah kurzu je shodný s učebním plánem akreditovaného oboru bakalářského studia "Sportovní a volnočasový pedagog", respektuje však skutečnost, že účastníky vzdělávání jsou zaměstnanci Vězeňské služby ČR.

Kurz je součástí programu celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) na VŠTVS PALESTRA. Absolventi pilotního kurzu mohou pokračovat ve 4.semestru CŽV a dále nastoupit rovnou do třetího ročníku bakalářského studia a následně získat titul Bc.

Tento projekt obsahuje pilotní ověření prvních tří semestrů (1,5 roku studia), které je pro padesát účastníků zdarma.

Výuka pilotního kurzu bude probíhat v prostorách partnera projektu ve Stráži pod Ralskem, část týkající se pobytu v přírodě v areálu v blízkosti Račic u Křivoklátu.

Součástí projektu bude také sledování sportovní zdatnosti jednotlivých účastníků a jejich změny v průběhu projektu. Na základě výsledků těchto měření bude zpracován návrh na standardy tělesné zdatnosti zaměstnanců Vězeňské služby. Tento výzkum bude prováděn podle nejnovějších trendů.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.