PALESTRA

VSTVS VOS RELAX
Budova VSTVS
ESF   EU   CR

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

Program celoživotního vzdělávání pro
zaměstnance Vězeňské služby ČR

Možnosti pokračování studia


Nabídka celoživotního vzdělávání je zajímavá především pro zájemce o vysokoškolské vzdělání, kteří z důvodů profesních nechtějí nebo nemohou absolvovat prezenční formu studia. Absolventi kteří splní všechny předepsané povinnosti daného programu, obdrží na závěr Osvědčení, která je opravňují k získání živnostenských listů a tím i možnosti podnikání ve výše uvedených oborech. Osvědčení o absolvování jednotlivých kurzů jsou vydávány na základě akreditací MŠMT ČR (§108, odstavec 2, zákon č. 435/2004).

Vyhlášené programy celoživotního vzdělávání jsou částečně shodné s akreditovanými studijními programy vysoké školy. Ti, kteří úspěšně absolvují dva dvousemestrové programy se mohou přihlásit ke studiu na VŠTVS PALESTRA a nastoupit do třetího ročníku oboru Sportovní a volnočasový pedagog.

Druhý rok studia v programech Celoživotního vzdělávání stojí 35 - 37 000,- Kč (hrazeno ve dvou splátkách), třetí rok v rámci bakalářského studia stojí 58 000,- Kč (hrazeno ve dvou splátkách).


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.